• HỘI THI SINH VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI LẦN VI
    13h00 ngày 23/4/2015 tại Khu du lịch Văn Thánh Đăng kí từ 15/3 đến 20/4/2015. xem chi tiết tại "hoat động học tập - NCKH"


THÔNG BÁO Tổ chức Đại hội Chi đoàn năm học 2013 – 2014

Ngày đăng: 09-03-2014
Đọc: 16553 lượt

ĐOÀN ĐH CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN VIỆN CÔNG NGHỆ
SINH HỌC & THỰC PHẨM

 

***

Số 04 /TB – ĐTN

TPHCM,  ngày 09 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội Chi đoàn năm học 2013 – 2014

 

Thực hiện chương tronh2 công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 – 2014 và kế hoạch số 16/ KH – ĐTN ngày 15 tháng 10 năm 2013 về việc Chỉ định BCH Chi đoàn lâm thời và tổ chức Đại hội chi đoàn thuộc Viện Công nghệ Sinh học & Thực phẩm, nay Ban thường vụ Đoàn Viện thông báo đến tất cả Bí thư, Phó bí thư các Chi đoàn về việc tổ chức đại hội chi đoàn như sau.

Thời gian: 9h00 ngày 16/03/2013

Địa điểm: (sẽ có thông báo cụ thể sau)

Ban thường vụ Đoàn Viện đề nghị Ban chấp hành lâm thời của các chi đoàn tải biểu mẫu hướng dẫn đại hội chi đoàn (đính kèm) để làm cơ sở xây dựng hồ sơ đại hội cho chi đoàn mình.

TM. BTV ĐOÀN VIỆN

P.BÍ THƯ

 

Nguyễn Tấn Vy


Thông báo số 04

File Hướng dẫn đại hội chi đoàn


Thông báo mới

THÔNG BÁO VV HỘI THI “ SINH VIÊN SÁNG TẠO SẢN PHẨM MỚI” LẦN 6

website mới  
 Hôm qua: 19 
|
 Hôm nay: 15