• HỘI THI SINH VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI LẦN VI
    13h00 ngày 23/4/2015 tại Khu du lịch Văn Thánh Đăng kí từ 15/3 đến 20/4/2015. xem chi tiết tại "hoat động học tập - NCKH"


HƯỚNG DẪN Tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 3/2014 Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

Ngày đăng: 10-03-2014
Đọc: 18467 lượt

BCH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH

***

Số: 28-HD/TĐTN-BTG


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2014HƯỚNG DẪN

Tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 3/2014

Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(26/3/1931 - 26/3/2014)

-----------Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố năm 2014 với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, hướng tới kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2014), Ban Thường vụ Thành Đoàn hướng dẫn cơ sở Đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 3/2014 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT:

1. Đối tượng tham gia: Đoàn viên các chi đoàn cơ sở, chi đoàn bộ phận thuộc quận, huyện Đoàn và tương đương; Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn. (Lưu ý: Tỷ lệ đoàn viên Chi đoàn tham gia sinh hoạt phải đạt từ 80% trở lên).

2. Nội dung sinh hoạt:

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống 83 năm hình thành, phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung, truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh và truyền thống tổ chức Đoàn Thanh niên tại đơn vị nói riêng. Tập trung giới thiệu những thành quả, sự cống hiến của tổ chức Đoàn, của các thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Giới thiệu thành tích 2 lần tổ chức Đoàn được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các điển hình đoàn viên tiêu biểu, các công trình thanh niên, phần việc thanh niên hiệu quả…

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ Đoàn, đoàn viên của địa phương, đơn vị về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiện nay; đặc biệt là những mục tiêu, lý tưởng cao đẹp mà toàn Đảng và nhân dân ta tập trung phấn đấu, đó là xây dựng Chủ nghĩa xã hội, xây dựng Nhà nước thật sự “của dân, do dân, vì dân”, phấn đấu cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại năm 2020; đối với Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành Thành phố Xã hội Chủ nghĩa; xứng đáng là vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam…

- Tuyên truyền trong lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, những thành tựu và những thách thức hiện nay của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó định hướng nhận thức đúng đắn cho người đoàn viên, xác định vai trò, trách nhiệm của bản thân với tư cách là một công dân, một người đoàn viên đối với sự phát triển chung của thành phố và đất nước.

- Tổ chức tuyên truyền, triển khai các nội dung Hiến pháp năm 1992 sửa đổi bổ sung trong đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; quán triệt việc chấp hành và thực hiện pháp luật theo Hiến pháp sửa đổi.

- Kết hợp việc tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn với phát động, hướng dẫn và đề nghị đoàn viên, Chi đoàn đăng ký các nội dung, phần việc thiết thực nhằm thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, gắn với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện” và Tháng Thanh niên.

  1. 3. Hình thức thực hiện:

Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, Ban Chấp hành Chi đoàn có thể chủ động lựa chọn một trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chính trị:

-       Tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề: Ban Chấp hành Chi đoàn mời báo cáo viên nói chuyện với đoàn viên chi đoàn về các nội dung nêu trên, có thể thiết kế phần trao đổi giữa báo cáo viên và đoàn viên, sau đó tổ chức cho đoàn viên thảo luận, viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả tổ chức.

-       Tổ chức tọa đàm, diễn đàn về nội dung sinh hoạt liên quan đến nhận thức, trách nhiệm và hành động của đoàn viên, phát động đoàn viên xây dựng hình ảnh người đoàn viên, thanh niên gương mẫu, tình nguyện; phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ chí Minh TP.Hồ Chí Minh”; tìm hiểu những nội dung của Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung...

-       Kết hợp sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn với tổ chức các Ngày đoàn viên cùng hành động: Các Chi đoàn xây dựng các nội dung sinh hoạt của Chi đoàn kết hợp với việc đề ra kế hoạch, triển khai, thực hiện các hoạt động tình nguyện cụ thể trong Tháng Thanh niên hoặc xuyên suốt cả năm; phát động đăng ký, thực hiện các công trình thanh niên, chương trình Rèn luyện Đoàn viên; đề xuất giải pháp cụ thể tham gia giải quyết những khó khăn tại địa phương, đơn vị trong từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể.

-       Đối với những Chi đoàn do điều kiện đặc thù (về thời gian công tác, nhiệm vụ chuyên môn, công trình xa…) khó tập hợp đoàn viên, có thể tổ chức sinh hoạt chính trị thông qua hình thức trao đổi trực tuyến, phát thanh thanh niên…nhưng phải đảm bảo chuyển tải các nội dung theo yêu cầu về mặt nội dung của hướng dẫn.

- Ban Thường vụ Thành Đoàn khuyến khích các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin, các loại hình trực quan sinh động, thiết kế các sản phẩm tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn trong tổ chức sinh hoạt chính trị tại đơn vị.

- Về địa điểm sinh hoạt: Đề nghị các đơn vị tăng cường tổ chức sinh hoạt chính trị tại các địa danh lịch sử, các địa chỉ đỏ, phòng truyền thống của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoặc phòng truyền thống Đoàn của các đơn vị.

4. Tài liệu tham khảo:

- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Thành Đoàn triển khai (cập nhật trên website Thành Đoàn www.thanhdoan.hochiminh.gov.vn từ ngày 25/2/2014)

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi, bổ sung (www.na.gov.vn, mục Triển khai thi hành Hiến pháp)

- Các tài liệu, phim ảnh về truyền thống lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cả nước và của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh.

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố và của địa phương.

- Các tư liệu như sách, báo, hình ảnh, các mô hình, giải pháp… hiệu quả, sáng tạo qua các thời kỳ của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố hoặc của địa phương, đơn vị các năm.

- Ngoài ra, tùy từng chủ đề, nội dung cụ thể, Ban chấp hành các cơ sở Đoàn có thể chủ động tham khảo những tài liệu phù hợp có liên quan.

II.  BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp Chi đoàn:

-  Ban Chấp hành Chi đoàn xây dựng chương trình sinh hoạt, chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt.

-  Ban Chấp hành Chi đoàn báo cáo xin ý kiến cấp ủy (nếu có) trước khi tổ chức sinh hoạt.

-  Ban Chấp hành Chi đoàn thông báo trước cho đoàn viên biết về thời gian, địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt cho đoàn viên chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên; yêu cầu đoàn viên tham dự đông đủ.

- Sau buổi sinh hoạt, Ban Chấp hành các Chi đoàn chú ý thông tin kết quả , hình ảnh buổi sinh hoạt trên website, bảng tin, tờ tin, tập san hoặc các hình thức tuyên ruyền cổ động trực quan khác; đồng thời ghi nhận ý kiến phản hồi, đánh giá của đoàn viên.

  1. 2. Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn:

- Định hướng, hướng dẫn và chỉ đạo các Chi đoàn, Chi đoàn cơ sở đơn vị thực hiện tốt đợt sinh hoạt. Hỗ trợ tài liệu, các nội dung liên quan đến buổi sinh hoạt.

- Phân công cán bộ Đoàn cấp Quận, Huyện và tương đương, Thường trực các Đoàn cơ sở kiểm tra, đôn đốc, tham dự các buổi sinh hoạt của các Chi đoàn trực thuộc; tăng cường vai trò của Đoàn cơ sở trong kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các Chi đoàn bộ phận tổ chức thực hiện.

- Xây dựng cơ chế phối hợp, liên tịch với các ngành, đoàn thể hoặc phối hợp các cơ sở Đoàn khác trực thuộc Thành Đoàn có liên quan đến nội dung buổi sinh hoạt tham gia hỗ trợ.

- Báo cáo kết quả tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn về Ban Tuyên giáo Thành Đoàn từ ngày 27/3 – 30/3/2014.

Trên đây là Hướng dẫn sinh hoạt chính trị tháng 3/2014. Căn cứ hướng dẫn này, Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.


Nơi nhận:

- Trung ương Đoàn: VP, Ban TG, TNCNĐT,

Đ/c Dương Văn An – Bí thư Trung ương Đoàn;

- Thành ủy:  Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, VP;

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Các Ban – Trung tâm Thành Đoàn;

- Các đơn vị SN Thành Đoàn;

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;

- Lưu.

TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Hồ Thị Đan Thanh

File Hướng dẫn

File Đề cươngThông báo mới

THÔNG BÁO VV HỘI THI “ SINH VIÊN SÁNG TẠO SẢN PHẨM MỚI” LẦN 6

website mới  
 Hôm qua: 19 
|
 Hôm nay: 15