• HỘI THI SINH VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI LẦN VI
    13h00 ngày 23/4/2015 tại Khu du lịch Văn Thánh Đăng kí từ 15/3 đến 20/4/2015. xem chi tiết tại "hoat động học tập - NCKH"


THÔNG BÁO Tổ chức Đại hội Chi đoàn năm học 2013 – 2014

Ngày đăng: 14-03-2014
Đọc: 16234 lượt

ĐOÀN ĐH CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN VIỆN CÔNG NGHỆ
SINH HỌC & THỰC PHẨM

 

***

Số 06 /TB – ĐTN

TPHCM,  ngày 15 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội Chi đoàn năm học 2013 – 2014

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 – 2014 và kế hoạch số 16/ KH – ĐTN ngày 15 tháng 10 năm 2013 về việc Chỉ định BCH Chi đoàn lâm thời và tổ chức Đại hội chi đoàn thuộc Viện Công nghệ Sinh học & Thực phẩm, nay Ban thường vụ Đoàn Viện thông báo đến tất đoàn viên các chi đoàn đại học và 9 và cao đẳng khóa 15 thời gian tổ chức đại hội như sau.

Thời gian: 9h00 đến 11h00 ngày 16/03/2014

Địa điểm:

- Chi đoàn DHTP9A: phòng A1.01

- Chi đoàn DHTP9B: phòng A1.02

- Chi đoàn DHTP9CLC: phòng A1.03

- Chi đoàn CDTP15: phòng A1.04

Ban thường vụ Đoàn Viện đề nghị 100% đoàn viên trực thuộc chi đoàn tham dự đầy đủ và nghiêm túc đại học, Ban chấp hành chi đoàn lâm thời có trách nhiệm tổ chức đại hội và lập danh sách các đoàn viên không tham dự gởi về Đoàn Viện sau khi đại hội kết thúc.

TM. BTV ĐOÀN VIỆN

P.BÍ THƯ

 

Nguyễn Tấn Vy

File đính kèm


Thông báo mới

THÔNG BÁO VV HỘI THI “ SINH VIÊN SÁNG TẠO SẢN PHẨM MỚI” LẦN 6

website mới  
 Hôm qua: 19 
|
 Hôm nay: 15