• HỘI THI SINH VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI LẦN VI
    13h00 ngày 23/4/2015 tại Khu du lịch Văn Thánh Đăng kí từ 15/3 đến 20/4/2015. xem chi tiết tại "hoat động học tập - NCKH"


THÔNG BÁO V/v Nhắc nhở các Chi đoàn chưa đóng đoàn phí năm học 2012 – 2013 và năm học 2013 - 2014

Ngày đăng: 19-06-2014
Đọc: 17014 lượt

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM

BCH VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC & THỰC PHẨM

***

Số: 07/ TB - ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Tp. HCM ngày 19 tháng 06 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v Nhắc nhở các Chi đoàn chưa đóng đoàn phí
năm học 2012 – 2013 và năm học 2013 - 2014

 

Căn cứ vào hướng dẫn số 02/HD – ĐTN ban hành ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Ban thường vụ Đoàn Viện CNSH & TP về việc tiếp nhận hồ sơ sinh hoạt đoàn và thu đoàn phí năm học 2012 - 2013; Nay Ban thường vụ Đoàn Viện thông báo đến các chi đoàn một số nội dung như sau:

Các chi đoàn chưa nộp đoàn phí năm 2012 - 2013 của các Chi đoàn sau: DHSH6A, DHSH6B, DHSH6C, CDTP13A. CDTP13B, CDTP14, NCTP6A.

 

Các Chi đoàn chưa hoàn thành đoàn phí năm học 2013 – 2014, cụ thể như sau: DHSH6A, DHSH6B, DHSH6C, DHSH6D, DHTP7A, DHTP7B, DHSH7A, DHSH7B, DHTP8A, DHTP8B, DHTP9B, CDTP13A, CDTP13B, CDTP14, CDTP15, NCTP5A, NCTP5B, NCTP6A, NCTP7B, NCTP7C, TCTP40A.

 

Các chi đoàn đã ra trường nhưng chưa hoàn thành đoàn phí phải nộp đủ đoàn phí tính đến thời điểm rút sổ mới được giải quyết vấn đề sổ đoàn: CDTP12A, CDTP12B, DHSH5, TCTP39A, TCTP39B.

Ban Thường vụ Đoàn Viện nhắc nhở các Chi đoàn trên thực hiện nghiêm túc việc thu đoàn phí và nộp đoàn phí về Ban Văn phòng Đoàn Viện (đồng chí Bảo Quỳnh số điện thoại 0162.730.1061) trước ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Đề nghị các đồng chí Bí thư, phó bí thư chi đoàn đôn đốc và nhắc nhở Chi đoàn mình nhanh chóng thực hiện đúng, tốt các nội dung theo thông báo thông báo này

Mọi thắc mắc, khiếu nại vui lòng liên hệ đồng chí Nguyễn Tấn Vy – Phó bí thư Đoàn Viện, email: nguyentanvy2604@yahoo.com, ĐT 0909.088.274.

 

 

TM. BTV ĐOÀN VIỆN

P. BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Tấn Vy

  File đính kèm


Thông báo mới

THÔNG BÁO VV HỘI THI “ SINH VIÊN SÁNG TẠO SẢN PHẨM MỚI” LẦN 6

website mới  
 Hôm qua: 19 
|
 Hôm nay: 15